Zápis do 1. třídy

1. Pozorování ve výuce.

 • sjednání termínu

2. Individuální schůzka

 • co nejlépe se poznat
 • vyladit očekávání
 • soulad hodnot a priorit přístupu

3. Zápis

 • zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 je vyhlášen na termín 18.4.2024 od 15:00-16:00

Školné

Pro školní rok 2024/2025 je stanoveno školné 9500 Kč/měsíc.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy se koná dne 18.4.2024 od 15.00-16:00.

Do první třídy jsou přijímány děti, které dovrší do 31.8.2024 věku šesti let nebo děti, které měly odklad školní docházky. 

Vyplněnou přihlášku můžete poslat datovou schránkou, přinést osobně v den zápisu nebo jinou formou po osobní domluvě.

Zápis se skládá ze 2 částí:

Předání vyplněné přihlášky - není nutná účast dětí.

Slavnostní zápis a uvedení budoucích prvňáčků do školy za účasti dětí.

V případě zájmu o zápis do školy kontaktujete Evu Davidovou
eva.davidova@skolaedwin.cz, +420 607 988 960

Kritéria přijetí

 • podání přihlášky do 1. třídy zákonnými zástupci 
 • zápis do prvního ročníku s v PDF si prosím stáhněte zde: PŘIHLÁŠKA
 • soulad společného očekávání vize zákonných zástupců a školy a dále vhodnost koncepce výuky pro dítě - bude ověřeno během osobního setkání, nahlédnutí do výuky, se zákonnými zástupci a dítětem 
  • max 4 body
  • dítě navštěvuje školku se stejným nebo podobným přístupem jako škola Edwin – 1 bod
  • sourozenec navštěvuje školu Edwin – 1 bod

Výsledek přijímacího řízení

Výsledek příjímacího řízení – rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí – bude učiněn bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od termínu zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí je písemně zasláno poštou do vlastních rukou.

Dokumenty

zapis_do_1._tridy_20240318.pdf
prihlaska_do_1.tridy_20240319.pdf